szkolazdumka.samorzad.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania szkolazdumka.pl
Mienie Zespołu Szkół strona główna 

Środki trwałe  wg stanu na 31.12.2015 r.
  

Grunty

„0”

Budynki

i

lokale

„1”

Maszyny

i urządzenia,

 aparaty

ogólnego

stosowania

„4”

Maszyny,

urządzenia

i aparaty

„5”

Urządzenia

techniczne

„6''

Środki

transportu

„7''

Razem

134 090,00

16 588 442,55

58 450,72

16 801,11

67 634, 99

49 933, 59

16 915 352,96

Zestawienie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych

oraz wartości niematerialnych i prawnych
wg stanu na 31.12.2015 r.

Konto 013 
Pozostałe środki trwałe

Konto 014 
Księgozbiory

020 Wartości 
niematerialne i prawne

1 345 401,37

43 876, 34

43 763, 14

  

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Kuźmiak Romana | Data wprowadzenia: 2016-11-19 19:08:04 | Data modyfikacji: 2016-11-19 22:18:50.
Data wprowadzenia: 2016-11-19 19:08:04
Data modyfikacji: 2016-11-19 22:18:50
Autor: Kuźmiak Romana
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan
  Biuletyn Informacji Publicznej - szkolazdumka.samorzad.pl