• Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl

1. Wychowawcze zadania Zespołu Szkół określają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki będące alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka. Muszą być one dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
2. W oparciu o Program Wychowawczy Zespołu Szkół konstruowany jest plan pracy wychowawców klasowych i plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu.

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2016-11-19 19:16:11.
Data wprowadzenia: 2016-11-19 19:16:11
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan