• Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1473) informujemy, że Dziennik Ustaw dostępny jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-11-12 12:05:10.
Data wprowadzenia: 2014-11-12 12:05:10
Opublikowane przez: Administrator BIP