• Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl

1. Miejsce przyjmowania interesantów:

 • sekretariat,
 • gabinet dyrektora szkoły,
 • gabinet wicedyrektora,
 • gabinet kierownika internatu.


2. Godziny przyjmowania interesantów:


Sekretarz szkoły - Olga Olejnik, pon-pt : 745 - 1545 , tel.: +48(89) 7611243. Uczniowie przyjmowani są na każdej przerwie od pon-pt.


Dyrektor szkoły, poniedziałek: 1000-1200


Wicedyrektor, środa: 1500-1700


Kierownik internatu, środa: 1300-1600

3. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 • Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik internatu oraz pracownicy administracji.
 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
 • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
 • Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 • Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
 • Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.
 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Olga Olejnik | Data wprowadzenia: 2016-11-19 17:53:34 | Data modyfikacji: 2016-11-19 18:03:35.
Data wprowadzenia: 2016-11-19 17:53:34
Data modyfikacji: 2016-11-19 18:03:35
Autor: Olga Olejnik
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan