• Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl

Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.
 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Olga Olejnik | Data wprowadzenia: 2016-11-19 17:12:44 | Data modyfikacji: 2016-11-19 17:27:33.
Data wprowadzenia: 2016-11-19 17:12:44
Data modyfikacji: 2016-11-19 17:27:33
Autor: Olga Olejnik
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan